Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyjadruje vážne obavy zo súčasného stavu v novinárskej obci. Svoje postrehy z diania na Slovensku vyjadrili členovia druhej najpočetnejšej novinárskej obci na svojom seminári 9. decembra 2016. Výsledkom nespokojnosti so súčasným stavom, ktorý v ...

Pokračovanie...

Bratislava, 12. december 2005 - Slovenské printové a elektronické médiá sa nachádzajú v hlbokej morálnej kríze. Príčinou súčasného stavu je nenásytná honba za senzáciami a vysokými finančnými ziskami. Masívna bulvarizácia a absencia novinárskej etiky v takmer všetkých sloven...

Pokračovanie...

Bratislava, 30. marec 2005 - My, účastníci III. Snemu Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal 30. marca 2005 Bratislave vyhlasujeme, že nesúhlasíme s rozpredajom majetku Slovenskej televízie. Vyzývame manažment a Radu STV, aby hľadali iné formy revitalizácie inštitúcie....

Pokračovanie...

Bratislava, 17. január 2002 - Rada Slovenskej asociácie novinárov je v ostatnom čase znepokojená výsledkami práce niektorých novinárov slovenskej novinárskej obce, ktorí svojou aktivitou prekračujú a najmä porušujú platné zákony SR a všetky etické normy, ktorými by sa mal riadi..

Pokračovanie...

Bratislava, 25. júna 2001 - Rada Slovenskej asociácie novinárov je znepokojená výsledkami práce niektorých novinárov slovenskej novinárskej obce, ktorí svojou aktivitou prekračujú a najmä porušujú platné zákony SR a všetky etické normy, ktorými by sa mal riadiť každý novinár....

Pokračovanie...