Bratislava, 7. decembra (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) protestuje proti "pokusom" likvidácie Literárneho fondu a ďalších fondov. "Navrhovatelia zrušenia fondov nepochopili a stále nechápu dôležitosť existencie Literárneho fondu a jeho činnosti, ako aj pôsobenia ďalš..

Pokračovanie...

Účastníci seminára „20 rokov vodného diela Gabčíkovo a 20 rokov Slovenskej republiky“, ktorý sa konal 7. decembra 2012 v klube spisovateľov v Bratislave, vyjadrujú znepokojenie nad opätovnými pokusmi zlikvidovať Literárny fond a ďalšie podporné fondy slúžiace na čiastočnú...

Pokračovanie...