O nás

Slovenskú asociáciu novinárov založil sedemčlenný prípravný výbor. Dňa 4. decembra 2000 našu organizáciu riadne zaregistrovali na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-17653.

Slovenská asociácia novinárov /SAN/ je dobrovoľná nestranícka organizácia slovenských novinárov a publicistov. Rešpektuje a podporuje záväzky členských štátov Rady Európy, prijaté v Európskom dohovore o ochrane základných práv a slobôd a v Deklarácii o slobode vyjadrovania a informovania, v ktorej členské štáty RE potvrdili ich trvalú oddanosť princípom slobody vyjadrovania a informovania, ako základných prvkov pluralitnej demokratickej spoločnosti. SAN prijíma ako základný princíp svojej činnosti podporovanie slobody a plurality médií v Slovenskej republike, ochranu plurality slovenského mediálneho priestoru i slobody prejavu. Členovia SAN považujú za svoju občiansku a profesionálnu povinnosť podporovanie a rozvíjanie všestranného medziľudského porozumenia v slovenskej demokratickej spoločnosti a pôsobenie v prospech národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, kultúrno-duchovnej identity jej občanov a výchovy občanov k vlastenectvu.

Snemy Slovenskej asociácie novinárov

29.11.2007 - IV. Snem SAN
27.02.2003 - III. Snem SAN
13.12.2001 - II. Mimoriadny snem SAN
25.01.2001 - I. Ustanovujúci snem SAN