Rada SAN

Predseda
Mgr. art. Štefan Dlugolinský

Prvý podpredseda
Mgr. Ľudovít Števko

Podpredseda
Mgr. Roman Michelko

Tajomníčka
Ing. Eva Zelenayová

Členovia
Zuzana Stanková
JUDr. Ľubomír Juriga-Brankovič
Daniela Troppová