Výročné ceny SAN

Od roku 2002 Slovenská asociácia novinárov udeľuje výročné ceny a čestné uznania svojim členom

2016

Roman Michelko

Výročná cena za doterajšiu publicistickú činnosť s akcentom na autorstvo publikácie Eseje o kríze

2015

Pavol Laš

Výročná cena za prácu pri zostavovaní náročnej publikácie o svojej rodnej obci Skalité - obec pod Trojakom

2014

Lenka Eremiášová

Výročná cena za neúnavnú publicistickú a organizátorskú činnosť ako vydavateľka časopisu Extra plus a doterajšiu žurnalistickú prácu na prospech národných záujmov Slovenskej republiky.

2013

Ing. Eva Zelenayová

Výročná cena za doterajšiu žurnalistickú prácu na prospech národných záujmov Slovenskej republiky.

Danka Madarová

Čestné uznanie za sériu publicistických článkov v Extra plus o významných osobnostiach Slovenskej republiky.

2012

Doc. Ing. Július Binder, Dr.h.c.

Výročná cena za literárnu a publicistickú tvorbu a mimoriadne zásluhy o vybudovanie vodného diela Gabčíkovo ako aj ďalších vodohospodárskych stavieb v Slovenskej republike.

2011

Milan Antonič

Výročná cena za významný prínos pri uvádzaní archivovaných diel slovenských tvorcov do vysielania Slovenskej televízie

Pavel Kapusta

Výročná cena za mimoriadny prínos v oblasti vydávania národne orientovaného periodika Extra plus

Zuzana Glabazňová

Čestné uznanie za sériu spravodajských príspevkov z regiónu Považie pre televíziu Markíza

2010

Mgr.art. Štefan Dlugolinský

Výročná cena za aktívnu prácu predsedu SAN

Mgr. Štefan Debnár

Výročná cena za doterajšiu prácu novinára na prospech národných záujmov

Ladislav Lesay

Čestné uznanie za novinársku fotografickú tvorbu

2009

MUDr. Alexander Klika

Výročná cena za popularizáciu rozvoja tradičných národných vzťahov na Kysuciach

Mgr. Roman Michelko

Výročná cena za aktuálnu knihu "Eseje o globalizácii"

Mgr. Lucia Schusterová

Čestné uznanie za aktívnu redaktorskú prácu v televízii TV Centrum na prospech občanov Bratislavy – Starého Mesta

2008

Július Handžárik

Výročná cena za doterajšiu žurnalistickú prácu na prospech národných záujmov Slovenskej republiky

Jana Jablonská

Čestné uznanie za doterajšiu literárnu a publicistickú tvorbu

Roman Hofbauer

Čestné uznanie za doterajšiu žurnalistickú prácu na prospech národných záujmov Slovenskej republiky

2007

Augustín Marián Húska

Výročná cena za doterajšiu vynikajúcu prácu publicistu a spisovateľa, ktorou sa zaslúžil o pravdivé zobrazenie Slovenska

Pavol Janík

Čestné uznanie za doterajšiu literárnu a publicistickú prácu

Eva Zelenayová

Čestné uznanie za doterajšiu literárnu a publicistickú prácu

2006

Ján Majerník

Výročná cena za doterajšiu vynikajúcu básnickú, spisovateľskú a publicistickú tvorbu udelená pri príležitosti 70. narodenín

2005

Ľudovít Števko

Výročná cena za doterajšiu vynikajúcu prácu publicistu a spisovateľa, ktorou sa zaslúžil o pravdivé zobrazenie Slovenska

Ľudovít Pavlo

Čestné uznanie za doterajšiu vynikajúcu prácu publicistu a spisovateľa, ktorou sa zaslúžil o pravdivé zobrazenie Slovenska

Július Boško

Čestné uznanie za redigovanie mesačníka "Naše interné noviny" o živote Slovákov doma a v zahraničí

2002

Ján Smolec

Výročná cena za doterajšiu vynikajúcu prácu publicistu a spisovateľa, ktorou sa zaslúžil o pravdivé zobrazenie Slovenska udelená pri príležitosti 70. narodenín