Bratislava 22. apríl 2009 - Rada Slovenskej asociácie novinárov /SAN/ vníma Tlačovú radu Slovenskej republiky ako orgán, ktorý si ustanovil Slovenský syndikát novinárov a niektorí vydavatelia periodickej tlače. Rada nemá oporu v zákone, a preto sú jej verdikty neúčinné. Chceme op..

Pokračovanie...

Bratislava, 19. apríl 2002 - Slovenská asociácia novinárov chápe Tlačovú radu SR, ktorá má sídlo v budove Syndikátu slovenských novinárov /SSN/ na Župnom námestí č.7 v Bratislave, ako etickú radu pre tých členov, ktorí sú organizovaní v Slovenskom syndikáte novinárov. Vznik...

Pokračovanie...