Bratislave, 13. november 2003 - My, účastníci seminára Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal 13. novembra 2003 v Bratislave a bol zameraný na mediálne prostredie v SR vyhlasujeme, že nesúhlasíme s predajom novostavby budovy Slovenského národného divadla /SND/. Vyzývame...

Pokračovanie...

Bratislava, 21.október 2003 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyslovuje absolútny nesúhlas so zámerom vlády SR odpredať budovu nového Slovenského národného divadla. Zároveň vyjadrujeme podporu divadelnej obci v ich snahe zastaviť nezmyselný postup, ktorý chápeme ako skúšku n...

Pokračovanie...