Bratislave, 13. november 2003 - My, účastníci seminára Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal 13. novembra 2003 v Bratislave a bol zameraný na mediálne prostredie v SR vyhlasujeme, že nesúhlasíme s predajom novostavby budovy Slovenského národného divadla /SND/. Vyzývame širokú umeleckú verejnosť a najmä tú časť inteligencie, ktorá so zachraňovaním kultúry už má bohaté skúsenosti, aby sa k protestu pridala a vo veci konala nie pasívne, ale aktívne. Nedávne rokovanie na pôde Národnej rady SR bolo iba pláštikom na zastretie zámeru a cieleným upokojením napätia, ako aj zavádzaním i oklamaním širokej verejnosti. Skutočnosť je však taká, že stále platí uznesenie vlády o procese predaja a na veci sa odvtedy nič nezmenilo. Národ, ktorý nemá svoje národné divadlo nie je národom. A o to asi niekomu ide. Sme zato, aby budova bola dokončená a slúžila svojmu účelu v pôvodnom rozsahu. V prípade novostavby SND ide o historicky prvé divadlo, ktoré sa môže stať skutočným stánkom na prezentáciu slovenskej kultúry a kultúrneho dedičstva. Zároveň vyslovujeme nesúhlas nad nečinnosťou Ministerstva kultúry SR s prípravou a predložením nového, moderného a so zákonmi Európskej únie kompatibilného masmediálneho zákona. Žiadame, aby súčasný platný tlačový zákon, ktorého základy pochádzajú ešte z čias budovania socializmu, bol urýchlene daný do súladu s obdobnými zákonmi v krajinách EÚ ešte pred vstupom.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok