Bratislava 28. apríl 2009 (SITA) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) dnes zastavila petíciu za zachovanie televízneho centra v Mlynskej doline. Reagovala tak na rozhodnutie ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý upustil od zámeru vybudovať nové spoločné sídlo pre Slovenskú telev..

Pokračovanie...

Bratislava 28. apríl 2009 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ víta upustenie ministra kultúry SR Mareka Maďariča od zámeru vybudovania mediálneho centra, kde mala mať svoje nové sídlo Slovenská televízia (STV), hlavná časť Slovenského rozhlasu (SRo) a tlačová agentúra TASR. V...

Pokračovanie...

Bratislava, 6. máj 2004 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyzýva kompetentné orgány štátu, aby poskytli dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie rozhlasového a televízneho vysielania pre Slovákov trvalo i krátkodobo žijúcich v zahraničí. Je smutné, že v čase náš...

Pokračovanie...

Bratislava, 18. február 2003 /tasr/ - Slovenská asociácia novinárov (SAN) nesúhlasí s presunom Hlavnej redakcie národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu (SRo) z Prešova do Košíc a prepustením časti jej zamestnancov. Presun redakcie schválilo vedenie Slovenského rozhlasu...

Pokračovanie...