Bratislava, 6. máj 2004 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyzýva kompetentné orgány štátu, aby poskytli dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie rozhlasového a televízneho vysielania pre Slovákov trvalo i krátkodobo žijúcich v zahraničí. Je smutné, že v čase nášho vstupu do EÚ Slovenský rozhlas /SRo/ pre nedostatok finančných prostriedkov ide rušiť vysielanie Rádia Slovakia International /RSI/ prevádzkovaného od roku 1993. V nedávnej dobe verejnoprávny SRo už jednu vysielaciu frekvenciu zrušil, ktorú vzápätí začalo využívať Turecko. V tejto súvislosti je poľutovaniahodné opúšťať medzinárodné frekvencie, ktoré definitívne stratíme. Podľa štatistík žije mimo územia SR takmer 3 milióny našich rodákov, ktorých do sveta vyhnali rôzne okolnosti odohrávajúce sa v minulom storočí. Takmer všetky vyspelé štáty multiplikujú rôznymi spôsobmi elektronické signály pre svoje komunity roztrúsené po všetkých kontinentoch našej planéty. Je smutné, že Slovenská republika v tomto smere zostáva v závoze a Slovákov v zahraničí ignoruje. Od roku 1998 je pre Slovákov žijúcich v zahraničí technicky pripravené aj vysielanie Slovenskej televízie. Súčasné vysielanie v kódovanom systéme prostredníctvom družice Eurobird 1 na územie Európy nie je optimálnym riešením. Crypto Works karty predávané prostredníctvom Slovak telecom si cudzinci zakúpiť nemôžu a navyše sú viazané používaním iba na území SR. Aj nedávne zvýšenie DPH na noviny, časopisy a knihy na neuveriteľných 19% vylučujú mnohé skupiny obyvateľstva z prístupu k informáciám, ktoré im zaručuje Ústava SR, a preto by vláda SR a najmä poslanci NR SR mali v tomto smere razantne konať a zamedziť postupnému vymieranie slovenského jazyka vo svete. Slováci v zahraničí si pozornosť materského štátu určite zaslúžia.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok