Bratislava 3. jún 2010 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyslovuje podporu a zároveň aj uznanie každému novinárovi bez ohľadu na rasu a náboženstvo, ktorý sa snaží o pravdivé informovanie ako aj objektívne zachytenie skutočnosti. V prípade zadržaných českých novinárov v m...

Pokračovanie...