Bratislava 3. jún 2010 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyslovuje podporu a zároveň aj uznanie každému novinárovi bez ohľadu na rasu a náboženstvo, ktorý sa snaží o pravdivé informovanie ako aj objektívne zachytenie skutočnosti. V prípade zadržaných českých novinárov v medzinárodných vodách pri pobreží Izraela SAN vyslovuje českým novinárom uznanie za odvahu a informovanie o skutočnostiach odohrávajúcich sa počas plavby humanitárneho konvoja na pomoc obyvateľom v pásme Gazy. Slovenská asociácia novinárov vyslovuje českým novinárom solidaritu a postup ich zadržania ozbrojenými vojakmi štátu Izrael považuje za neprimeraný.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok