Bratislava 4. december 2010 - Účastníci seminára "10.výročie SAN" si 4. decembra 2010 pripomenuli vznik organizácie. Súčasťou slávnostného stretnutia boli aj niektoré témy, ktoré rezonujú medzi novinárskou obcou. Prítomní novinári poukázali na súčasný stav Slovenskej televízie a najmä na jej negatívne hospodárske výsledky, ktoré v dejinách STV nemajú obdobu. Ďalej poukázali aj na rýchlosť akou Ministerstvo kultúry koná v prípade zlúčenia Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do spoločnej inštitúcie. Medzi odborníkmi, nielen v SAN, ale aj v celom slovenskom mediálnom priestore sú vážne pochybnosti o efektivite zlúčenia a funkčnosti novej verejnej služby. Novinári SAN preto vyzývajú prezidenta Slovenskej republiky Ivan Gašparoviča, aby zákon o zlúčení nepodpísal a vytvoril tak priestor na dotiahnutie plánovaného zámeru s oveľa väčším časovým rozpätím. Rýchlosť zlučovania môže zapríčiniť nezvratné škody najmä na slovenskej pôvodnej tvorbe. Účastníci seminára podporujú snahy slovenskej hereckej obce, ktorá nedávno poukázala na stav v presadzovaní českého dabingu na slovenskom mediálnom trhu. Prevaha českého slova ohrozuje čistotu slovenského jazyka a tá je v dnešnej dobe markantná v niektorých komerčných elektronických médiách. Ohrozené sú najmä malé deti. Novela zákona o slovenskom jazyku umožňuje prevádzkovateľom televízneho vysielania šíriť rozprávky v českom jazyku, čo účastníci seminára považujú za neprípustné. Súčasťou seminára bolo aj udelenie výročnej ceny SAN za rok 2009. Čestné uznanie SAN získal fotograf Ladislav Lesay. Rada SAN výnimočne udelila aj dve výročné ceny za rok 2009. Držiteľmi sa stali Mgr. Štefan Debnár za doterajšiu aktívnu novinársku prácu pri obhajovaní národných záujmov Slovenskej republiky a Mgr.Art. Štefan Dlugolinský za aktívnu desaťročnú prácu vo funkcii predsedu SAN.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok