Bratislava 13. december 2010 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s prijatým novým zákonom v susednej Maďarskej republike. Maďarský mediálny zákon vybočuje z Európskych štandardov slobody novinárov pracujúcich v médiách. Poslanci maďar...

Pokračovanie...

Bratislava 4. december 2010 - Účastníci seminára "10.výročie SAN" si 4. decembra 2010 pripomenuli vznik organizácie. Súčasťou slávnostného stretnutia boli aj niektoré témy, ktoré rezonujú medzi novinárskou obcou. Prítomní novinári poukázali na súčasný stav Slovenskej televíz...

Pokračovanie...