Bratislava 13. december 2010 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s prijatým novým zákonom v susednej Maďarskej republike. Maďarský mediálny zákon vybočuje z Európskych štandardov slobody novinárov pracujúcich v médiách. Poslanci maďarského parlamentu prijali na začiatku 21. storočia takú normu, ktorá dnes v európskom priestore nemá obdobu. Zákon jednoznačne má za cieľ umlčať kritiku, ohroziť redakčnú nezávislosť a najmä výrazne znefunkčniť pluralitu médií. Prijatím zákona sa v Maďarsku zavádza koncentrácia moci, ktorá povedie k posilneniu exekutívy a následnému vzniku totalitného štátu.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok