Bratislava 22. apríl 2009 - Rada Slovenskej asociácie novinárov /SAN/ vníma Tlačovú radu Slovenskej republiky ako orgán, ktorý si ustanovil Slovenský syndikát novinárov a niektorí vydavatelia periodickej tlače. Rada nemá oporu v zákone, a preto sú jej verdikty neúčinné. Chceme opätovne pripomenúť, že Slovenský syndikát novinárov nezastupuje všetkých novinárov v SR, ale iba pomernú časť, čo podľa prepočtov SAN predstavuje približne polovicu výkonnej novinárskej obce v Slovenskej republike. Pre tlačené médiá by mala byť zo zákona zriadená príslušná rada a tá by mala riešiť podnety takým istým spôsobom ako Rada pre vysielania a retransmisiu. SAN už niekoľko rokov apeluje na kompetentných, aby takýto zákon vznikol a bol účinný v duchu demokratických zásad právneho štátu.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok