Účastníci seminára „20 rokov vodného diela Gabčíkovo a 20 rokov Slovenskej republiky“, ktorý sa konal 7. decembra 2012 v klube spisovateľov v Bratislave, vyjadrujú znepokojenie nad opätovnými pokusmi zlikvidovať Literárny fond a ďalšie podporné fondy slúžiace na čiastočnú širokospektrálnu podporu umelcov, spisovateľov, novinárov a ďalších tvorivých pracovníkov v oblasti kultúry. Nechápeme, ako môže niekto teraz v zložitej ekonomickej situácii celej EÚ riešiť najmenej problematické okruhy a nie tie, ktoré najviac ťažia túto spoločnosť. Navrhovatelia zrušenia fondov nechápu dôležitosť existencie podporných fondov pre umelcov. Ak by navrhovatelia poznali podstatu a široký záber pôsobenia fondov, najmä Literárneho fondu zriadeného zo zákona, určite by nevyvíjali negatívnu iniciatívu k tomu, čo v tomto štáte funguje na prospech širokej škály tvorivých ľudí a najmä bez vnútorných zásahov politickej scény. O tom, ako majú fondy existovať musia rozhodnúť umelci a ďalší tvorivý pracovníci z oblasti kultúry, ktorí si fond aj vytvárajú. Rozhodne nie politici a ľudia z rôznych iných sfér. Súčasťou seminára bolo aj udelenie výročnej ceny SAN za rok 2011. Najvyššou cenou SAN za minulý rok bol poctený rytier rádu sv. Gregora Veľkého a držiteľ ďalších vysokých štátnych a medzinárodných vyznamenaní Doc. Ing. Július Binder, Dr.h.c. za literárnu a publicistickú tvorbu a mimoriadne zásluhy o vybudovanie vodného diela Gabčíkovo ako aj ďalších vodohospodárskych stavieb v Slovenskej republike.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok