Bratislava, 7. decembra (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) protestuje proti "pokusom" likvidácie Literárneho fondu a ďalších fondov. "Navrhovatelia zrušenia fondov nepochopili a stále nechápu dôležitosť existencie Literárneho fondu a jeho činnosti, ako aj pôsobenia ďalších fondov. Ak by navrhovatelia poznali podstatu fungovania podporných fondov, najmä Literárneho fondu zriadeného zo zákona, určite by nepristúpili k návrhu likvidácie toho, čo v tomto štáte funguje na prospech širokej škály tvorivých ľudí a najmä bez zásahov politickej scény," napísala asociácia vo svojom stanovisku.

Upozornila, že zrušenie dvoch percent príspevkov z hrubého príjmu umelca, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov Literárneho fondu, by znamenalo zánik doterajších možností, pričom náhradné legislatívne nástroje na podporu tvorby vo všetkých oblastiach umenia neexistujú a pre budúcnosť nič nie je pripravené. "Návrh na akési nadácie bez financií nie sú a nebudú riešením," poukázala SAN.

Tvrdí, že iba vďaka fondom môžu slovenskí umelci tvoriť a rozvíjať svoje umelecké cítenie. "Návrh skupiny neprajníkov považujeme za neprijateľný, a preto vyslovujeme zásadný nesúhlas s uvedenými pokusmi. Bolo by hrubou a neodpustiteľnou chybou likvidovať to, čo tu viac ako 50 rokov existuje a funguje na prospech umeleckej obce a slovenskej kultúry," uvádza sa ďalej v stanovisku. TASR informoval predseda SAN Štefan Dlugolinský.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok