Bratislava, 30. marec 2005 - My, účastníci III. Snemu Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal 30. marca 2005 Bratislave vyhlasujeme, že nesúhlasíme s rozpredajom majetku Slovenskej televízie. Vyzývame manažment a Radu STV, aby hľadali iné formy revitalizácie inštitúcie. Rozpredaj majetku je najhorším riešením súčasnej situácie, v ktorej sa táto verejnoprávna inštitúcia nachádza. Ak manažment STV nevie oživiť funkčnosť vnútorného prostredia a napĺňať stále platný zákon o STV, potom nech odstúpi a umožní schopnejším realizovať obnovu zmyslu i poslania Slovenskej televízie. Sme pobúrení a dôrazne protestujeme proti porušovaniu novinárskej etiky takým spôsobom, akým sa 29. marca 2005 prezentoval denník SME hanebnou karikatúrou pápeža Jána Pavla II. Vydavateľ denníka porušil minimálne Rezolúciu č. 1003/93 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o etike žurnalistiky, ktorú prijala aj Slovenská republika. Okrem negovania etiky žurnalistiky noviny trápnym zverejnením zosmiešňujúcej kresby najvyššieho predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi pobúrili stotisíce veriacich občanov našej vlasti. V tejto priamej súvislosti vyzývame vydavateľa novín aby sa všetkým veriacim občanom SR minimálne ospravedlnil a ospravedlnenie zaslal aj zástupcovi Vatikánu na Slovensku nunciovi Henrikovi Nowackému, ako aj ťažko chorému pápežovi. Zároveň vyzývame relevantné orgány štátu, aby s pomocou troch novinárskych organizácií, registrovaných v Slovenskej republike, urýchlene pripravili nový Tlačový zákon, ktorý bude kompatibilný so obdobnými zákonmi ostatných štátov Európskej únie. Absencia zákona vytvára bezbrehé možnosti porušovania etiky žurnalistiky v neprospech väčšiny občanov SR.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok