Bratislava, 17. január 2002 - Rada Slovenskej asociácie novinárov je v ostatnom čase znepokojená výsledkami práce niektorých novinárov slovenskej novinárskej obce, ktorí svojou aktivitou prekračujú a najmä porušujú platné zákony SR a všetky etické normy, ktorými by sa mal riadiť novinár. Prípad redaktora Nového času Aleša Krátkého, ktorý vo svojom komentári neetickým spôsobom napadol prezidenta SR Rudolfa Schustera, je iba jedným z mozaiky neetických aktivít niektorých slovenských novinárov. Rada SAN preto vyzýva širokú novinársku obec, aby hlavne teraz v čase predvstupových rokovaní SR o členstvo v NATO a EÚ a takmer rok pred parlamentnými voľbami nenechali sa nikým manipulovať a svoju prácu si vykonávali profesionálne v duchu platných zákonov SR a noriem etiky novinárskej práce.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok