Bratislava, 12. december 2005 - Slovenské printové a elektronické médiá sa nachádzajú v hlbokej morálnej kríze. Príčinou súčasného stavu je nenásytná honba za senzáciami a vysokými finančnými ziskami. Masívna bulvarizácia a absencia novinárskej etiky v takmer všetkých slovenských médiách má mimoriadne negatívny dopad na zdravý vývoj mladej generácie. Vysielania rôznych reality show, v ktorých sa objavujú prvky hrubých vulgarizmov a erotických scén, výrazným spôsobom ovplyvňujú mladistvých a sú na bežnom poriadku i napriek tomu, že v Slovenskej republike existujú regulačné orgány, ktoré majú dohliadať nad zákonnosťou multiplikácie programov prevádzkovateľov vysielania ako aj obsahom časopisov a novín distribuovaných vydavateľmi periodickej tlače. Postihnutá je aj slovenská kultúra, ktorá sa dostala na perifériu záujmov. Nedostáva sa jej primerane finančných prostriedkov, a preto sa ani nevytvárajú takmer žiadne súčasné umelecké hodnoty. Slovenská pôvodná televízna a filmová tvorba je v hlbokom útlme. V tejto neľahkej dobe ani Slovenská televízia, ktorá by mala byť zo zákona nositeľkou kultúry, si poslanie neplní. Práve naopak, takmer výlučne sa orientuje na výrobu jednorázových programov a bez akejkoľvek umeleckej hodnoty. K uvedenému stavu prispieva i nízka vzdelanostná úroveň redaktorov, o čom svedčí aj nedávne zverejnenie výskumu Slovenského syndikátu novinárov. Je najvyšší čas aby relevantné orgány začali razantnejšie konať. Cenzúra nie je riešením. Sloboda prejavu je garantovaná Ústavou SR. Ak žijeme v právnom štáte, potom riešením je dodržiavanie zákonnosti.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok