Bratislava, 25. júna 2001 - Rada Slovenskej asociácie novinárov je znepokojená výsledkami práce niektorých novinárov slovenskej novinárskej obce, ktorí svojou aktivitou prekračujú a najmä porušujú platné zákony SR a všetky etické normy, ktorými by sa mal riadiť každý novinár. Ostatný prípad redaktora Nového času Aleša Krátkého, ktorý vo svojom komentári neetickým spôsobom napadol prezidenta SR je iba jedným z prípadov. Rada SAN preto vyzýva širokú novinársku obec aby hlavne teraz, v čase snáh SR o vstup do NATO a EÚ a takmer rok pred parlamentnými voľbami, sa nenechali nikým manipulovať a svoju prácu si vykonávali profesionálne v duchu platných zákonov SR i noriem etiky novinárskej práce.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok