Účastníci seminára „20 rokov vodného diela Gabčíkovo a 20 rokov Slovenskej republiky“, ktorý sa konal 7. decembra 2012 v klube spisovateľov v Bratislave, vyjadrujú znepokojenie nad opätovnými pokusmi zlikvidovať Literárny fond a ďalšie podporné fondy slúžiace na čiastočnú...

Pokračovanie...

Bratislava, 7. decembra (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) protestuje proti "pokusom" likvidácie Literárneho fondu a ďalších fondov. "Navrhovatelia zrušenia fondov nepochopili a stále nechápu dôležitosť existencie Literárneho fondu a jeho činnosti, ako aj pôsobenia ďalš..

Pokračovanie...

Bratislava, 22. novembra (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) nesúhlasí s ústupkami Národnej banky Slovenska (NBS) ohľadom vydania pamätnej mince "Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie". Návrh vyobrazenia svätých Cyrila a Metoda so svätožiaro...

Pokračovanie...

Bratislava, 22. júna (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) už dlhšiu dobu sleduje dianie v RTVS a najmä v časti jej hybridnej organizácie, bývalej Slovenskej televízie. S licencovanými programami sa v tejto inštitúcii akoby roztrhlo vrece. To, že takéto formáty vysielajú kom...

Pokračovanie...

Stanovisko SAN

NRSR

Bratislava, 22. júna (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) je pobúrená správaním redaktora týždenníka Týždeň Eugena Kordu, ktorý sa na pôde Národnej rady SR dostal do konfliktu s poslancom NR SR a predsedom Výboru pre kultúru a médiá Dušanom Jarjabkom, pričom mu verejne...

Pokračovanie...