Bratislava, 22. júna (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) už dlhšiu dobu sleduje dianie v RTVS a najmä v časti jej hybridnej organizácie, bývalej Slovenskej televízie. S licencovanými programami sa v tejto inštitúcii akoby roztrhlo vrece. To, že takéto formáty vysielajú komerčné televízie je do istej miery ich finančný zámer a samozrejme aj zámer programovej služby, ktorú prevádzkuje držiteľ na základe licencie. Najviac nás mrzí skutočnosť, že licencované programy doslova zahnusili vysielaciu štruktúru obidvoch televíznych vysielacích okruhov verejnej služby RTVS. Vieme, že táto služba si zo zákona neplní svoju základnú povinnosť, ktorú má taxatívne vymedzenú. Nevyrába všetky žánre. Komu to prekáža? Nikomu. Na Slovensku je to tak!

Nepovažujeme za potrebné, aby STV pokračovala v nakupovaní a vo vysielaní množstva programov preberaných za vysoké poplatky zo zahraničia. Zahraničí tvorcovia majú prácu a my, tvorcovia na Slovensku, iba v nemom úžase sledujeme často bezduché a takmer nikomu nič nehovoriace relácie. Sledujeme, ako plnými korytami vytekajú peniaze pre iných, len nie pre vlastných domácich tvorcov. Ide o peniaze slovenských koncesionárov a daňových poplatníkov. Verejná služba namiesto serióznej tvorby, ktorá sa od nej vyžaduje, a táto povinnosť je ukotvená aj v zákone, supluje vlastnú neschopnosť vyrobiť zmysluplný program, prevzatými formátmi zo zahraničia. Namiesto návratu k tvorbe a otvoreniu možností pre domácich tvorcov, na jednej strane neúmerne šetrí a na druhej rozhadzuje plnými priehrštiami. Vo väčšine na licencované formáty. V ostatnom období RTVS vysielala a vysiela relácie o varení – Varenie s Kamilou Magálovou, Varení pečení, Varí sa v Dámskom magazíne, vo Vojne kuchárov a výpočet relácii uzatvára Nebíčko v papuľke. Jedlo v RTVS varia celý deň. Ak by divák hľadal kvalitný a zmysluplný dokument z vlastnej produkcie verejnej služby, prípadne vlastnú dramatickú či animovanú tvorbu, hľadal by ich zbytočne. Isté pokusy v posledných mesiacoch boli, avšak realizované na veľmi nízkej úrovni. Prečo je to tak? Vieme, že nikto z renomovaných tvorcov v RTVS nechce robiť z jednoduchého dôvodu. Sú to najmä nízke honoráre a otrasné podmienky pre prácu. O tom, kto pracuje pre STV a za čo, si každý môže pozrieť v registri zmlúv a až vtedy občan pochopí, ako to vlastne v RTVS „funguje“. Za štyri minimálne sledované formáty / Nebíčko v papuľke, 5 proti 5, Taxík, Trieda 9.A / RTVS zaplatila súkromným agentúram takmer 3 milióny eur. Uvedené fakty iba potvrdzujú obavy nezávislých tvorcov o smerovaní verejnej služby. Takýto postup je pre relevantných manažérov verejnej služby najjednoduchšou cestou ako prísť k 10% provízii a to bez akejkoľvek väčšej snahy o rozprúdenie vlastnej tvorby.

Dnes je každému jasné, že takéto šafárenie a okliešťovanie pôvodného poslania verejnej služby nikomu v spoločnosti a v umeleckej sfére neprospeje. Prevádzkovateľ vysielania zo zákona nevie vyťažiť vlastný a mimoriadne bohatý archív. Stále donekonečna opakuje to isté. Zainteresovaní vedia prečo. Ide totiž o šírenie diela spojené s platením tantiémov a tie musia ísť iba svojim známym a priateľom. Na Slovensku je to tak!

Dobrú televíziu divák spozná podľa toho, či je schopná vyrobiť vlastný program, ktorý nie je licencovaný. Vlastný program si totiž musí celý vymyslieť a zadať tvorcom. Scenár, svetlá, kamery, atmosféru atď. Sú režiséri, ktorí majú gloriolu úspechu, ale keď majú urobiť vlastný program, nefunguje to. A to je aj obraz verejnej služby STV, ktorá po dohode s dohadzovačom licencovaných formátov posunie na režisérsku stoličku aj svojho človeka – a môže to byť aj grafik! Stačí sledovať niektoré formáty a hľadať mená a firmy. Viacerí grafici z produkčných firiem „pracujúcich“ pre RTVS režírujú veľké licencované programy. Žiadny tvorivý postup! Aj to je obraz biedy vysielateľa zo zákona! Kto to napraví? Na ťahu je dnes Národná rada SR. Má možnosť napraviť pokrivené a nefunkčné. Urobí to? Tvorcovia a novinári v SAN budú čakať, čo sa stane. Zmena vo vedení RTVS a vrátení tváre verejnej službe RTVS je nevyhnutná.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok