Bratislava 22. apríl 2009 - Rada Slovenskej asociácie novinárov /SAN/ vníma Tlačovú radu Slovenskej republiky ako orgán, ktorý si ustanovil Slovenský syndikát novinárov a niektorí vydavatelia periodickej tlače. Rada nemá oporu v zákone, a preto sú jej verdikty neúčinné. Chceme op..

Pokračovanie...

Bratislava 4. september 2007 - Slovenská novinárska obec potrebuje funkčnú tlačovú radu s kompetenciami vyplývajúcimi zo zákona. V tomto zmysle vyzývame kompetentné orgány a najmä Ministerstvo kultúry SR aby pripravili legislatívny rámec pre vytvorenie riadnej Tlačovej rady ako org..

Pokračovanie...