Bratislava, 6. máj 2004 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyzýva kompetentné orgány štátu, aby poskytli dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie rozhlasového a televízneho vysielania pre Slovákov trvalo i krátkodobo žijúcich v zahraničí. Je smutné, že v čase náš...

Pokračovanie...