Bratislava, 21. mája 2001 - Rada Slovenskej asociácie novinárov protestuje proti praktikám predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, ktoré vylučujú verejnosť a najmä novinársku obec z procesu informovania. Nie je to po prvýkrát, čo si predseda vlády zvolil svojský spôsob, ktorý vo vys...

Pokračovanie...