Bratislava, 21. mája 2001 - Rada Slovenskej asociácie novinárov protestuje proti praktikám predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, ktoré vylučujú verejnosť a najmä novinársku obec z procesu informovania. Nie je to po prvýkrát, čo si predseda vlády zvolil svojský spôsob, ktorý vo vyspelom demokratickom svete nemá opodstatnenie. Uprednostňovanie jedného média na úkor ostatných nie je ničím iným ako nadbiehaním pre budúce parlamentné voľby. Právo na informovanie patrí medzi základne normy demokratického štátu. Je prinajmenšom zarážajúce ak predseda vlády neinformuje verejnosť tak, ako mu to predpisuje zákon. Rada SAN plne podporuje stanovisko šéfredaktorov dotknutých médií a zvlášť členov SAN, ktorí si nemohli riadne vykonať novinársku prácu a zodpovedne informovať občanov Slovenskej republiky o rokovaní koaličnej rady v Trenčianskych Tepliciach.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok