Bratislava, 10. január 2003 - Správa Najvyššieho kontrolného úradu /NKÚ/ o výsledku kontroly hospodárenia pri uzatváraní zmlúv medzi STV a externým prostredím odhalila známe skutočnosti, na ktoré upozorňovala relevantné inštitúcie Slovenská asociácia novinárov /SAN/ ako prvá...

Pokračovanie...