Bratislava, 10. január 2003 - Správa Najvyššieho kontrolného úradu /NKÚ/ o výsledku kontroly hospodárenia pri uzatváraní zmlúv medzi STV a externým prostredím odhalila známe skutočnosti, na ktoré upozorňovala relevantné inštitúcie Slovenská asociácia novinárov /SAN/ ako prvá. S odstupom času NKÚ potvrdil nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v STV. Minimálne pred dvoma rokmi bolo jasné, že konanie príslušných štatutárnych orgánov inštitúcie bolo v rozpore s verejným záujmom vyplývajúcim zo zákona o Slovenskej televízii. Vtedajší ústredný riaditeľ Ing. Materák, ako odvetu za opodstatnenú kritiku, zakázal vstup do budovy verejnoprávnej STV predstaviteľom SAN a na samotného predsedu Štefana Dlugolinského podal trestné oznámenie za údajné vyzradenie obchodného tajomstva v súvislosti s uzatváraním zmlúv podpísaných Ing. Materákom. Je smutné a zároveň aj zarážajúce, že kompetentné orgány, a to aj napriek upozorneniam ďalších profesijných organizácií a mediálnych odborníkov, vo veci nekonali a pripustili súčasný hlboký ekonomický, programový a najmä morálny rozklad STV, ktorá si za danej situácie prídavné meno verejnoprávna ani nezaslúži. Je najvyšší čas zastaviť úpadok STV a skoncentrovať všetkých odborníkov na obnovu inštitúcie i s pomocou ostatných slušných a odborne zdatných pracovníkov televízie. Za daného stavu zostáva riešenie situácie na poslancoch NR SR ako a akým spôsobom dokážu žalostný stav riešiť i pri následnom a nutnom odpolitizovaní STV v záujme jej záchrany v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok