Bratislava, 5. jún 2002 - Rada Slovenskej televízie /STV/ hlasovaním o odvolaní ústredného riaditeľa STV Ing. Materáka opätovne potvrdila chaos a zmätok vo verejnoprávnej televízii a svojim nerozhodným postojom prevzala na seba zodpovednosť aj za katastrofálny ekonomický stav, pod kt...

Pokračovanie...