Bratislava, 19. máj 2003 /tasr/ - Slovenská asociácia novinárov (SAN) vyzvala podpredsedu vlády Pála Csákyho zodpovedného za predreferendovú kampaň, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii. SAN zároveň privítala výsledky referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ)....

Pokračovanie...