Bratislava, 12. december 2005 - Slovenská asociácia novinárov (SAN) udelila výročnú cenu SAN Ľudovítovi Števkovi za politické komentáre a pravidelné publicistické interview s významnými osobnosťami verejného života v periodiku Extra plus. Osobitnú cenu dostal predseda Slovenskej ligy v Amerike, spisovateľ a publicista Ľudovít Pavlo za dlhoročnú publicistickú činnosť v periodiku Slovák v Amerike a za najnovšiu knihu Návraty, v ktorej vyjadril svoj vrúcny vzťah k Slovensku. SAN tiež udelila čestné uznanie Júliusovi Boškovi za neúnavnú prácu v Združení Slovákov v Nemecku a najmä za redigovanie mesačníka Naše interné noviny, v ktorých informuje o živote Slovákov doma i v zahraničí. SAN si tento týždeň pripomenula 5. výročie vzniku organizácie. Pri tejto príležitosti sa 12. decembra konal seminár SAN, na ktorom účastníci prijali stanovisko k situácii v médiách a kultúre. "Slovenské printové a elektronické médiá sa nachádzajú v hlbokej morálnej kríze. Príčinou súčasného stavu je nenásytná honba za senzáciami a vysokými finančnými ziskami," uvádza sa v stanovisku SAN. Masívna bulvarizácia a absencia novinárskej etiky v takmer všetkých slovenských médiách má podľa SAN mimoriadne negatívny dopad na zdravý vývoj mladej generácie. Asociácia poukázala na vysielania rôznych reality šou, v ktorých sa objavujú prvky hrubých vulgarizmov a erotických scén. Postihnutá je podľa SAN aj slovenská kultúra, ktorá sa dostala na perifériu záujmov. "Nedostáva sa jej primerane finančných prostriedkov, a preto sa ani nevytvárajú takmer žiadne súčasné umelecké hodnoty," píše sa v stanovisku. Svoje poslanie si podľa SAN neplní ani Slovenská televízia.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok