Bratislava, 1. marec 2004 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ vyslovuje solidaritu úsiliu študentov tých vysokých škôl, ktorí nabrali odvahu a vyhlásili štrajkovú pohotovosť v súvislosti so zavedením spoplatnenia vysokoškolského štúdia. Prípadne schválenie zákona poslancami NR SR bude mať za následok znemožnenie štúdia pre študentov z chudobnejších rodín, ktorých je dnes na Slovensku absolútna väčšina. Zavedenie školného za terajšej nepriaznivej ekonomickej situácie drvivej väčšiny slovenských rodín považujeme za neprípustné a likvidačné. Vláda SR pod vedením Mikuláša Dzurindu systémovo likviduje aj ďalšie vzdelanostné možnosti a svojimi opatreniami výrazne obmedzuje prístup k informáciám garantovaných Ústavou SR. Nedávne zavedenie rovnej 19% DPH zvýšilo ceny kníh, časopisov, tlačovín a mnohých regionálnych printových médií. Pre väčšinu občanov Slovenska sa tak uvedené komodity stávajú nedostupnými. Vyzývame poslancov NR SR, aby si vstúpili do vlastného svedomia, zamietli návrh vlády na spoplatnenie štúdia na vysokých školách a zároveň novelizovali zákon o rovnej dani, aby knihy, noviny a ostatné tlačoviny prešli na minimálnu 5% sadzbu DPH tak, ako je to vo väčšine štátov Európskej únie.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok