Bratislava 3. apríl 2008 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ opätovne pripomína, že predložený tlačový zákon na rokovanie schôdze NR SR obsahuje niekoľko nedostatkov vymykajúcich sa z bežnej právnej zvyklosti v ostatných štátoch EÚ. So súčasným obsahom SAN nemôže súhlasiť. Ďalej pripomíname a zároveň vyzývame poslancov NR SR aby do vládneho návrhu zákona doplnili zmienku o redakčnom štatúte. Trváme na tom aby nad dodržiavaním nového zákona pre oblasť tlačených médií dohliadala tlačová rada, ktorá by vznikla zo zákona tak, ako Rada pre vysielanie a retransmisiu. V novom orgáne by mali mať zastúpenie všetky slovenské novinárske organizácie, vydavatelia periodickej tlače a ďalšie relevantné organizácie. Sme presvedčení, že nový tlačový zákon má slúžiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných a má byť aj kompatibilný s okolitým demokratickým svetom. SAN už od svojho vzniku v roku 2000 apelovala na kompetentných, aby bol prijatý nový tlačový zákon, ktorý by bol akceptovateľný s obdobnými zákonmi štátov Európskej únie.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok