Bratislava 10. apríl 2008 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ nový tlačový zákon rešpektuje, žiaľ musí opätovne pripomenúť, že niektoré paragrafové znenia nenapĺňajú našu predstavu o modernom zákone. Už v minulosti a viackrát sme žiadali, aby v Slovenskej republike vznikla riadna tlačová rada, ktorá by zastupovala relevantné organizácie, monitorovala tlačené médiá a dohliadala nad dodržiavaním príslušného zákona. Nestalo sa tak ani v prípade našej medializovanej požiadavky na zapracovanie zmienky do nového tlačového zákona o redakčnom štatúte. V tejto súvislosti sme rozčarovaní aj z postoja Slovenského syndikátu novinárov /SSN/, ktorý na novom tlačovom zákone v minulosti participoval v priamej súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR a začiatkom roka 2008 navrhovaný zákon prostredníctvom svojej predsedníčky označil za prijateľný pre celú novinársku obec. Dnes, po tlaku a prospešných úpravách, je SSN s prijatou verziou nespokojný. Nespokojná je však aj SAN. Chceme pripomenúť, že na Slovensku existujú viaceré novinárske organizácie. Naša asociácia je druhou najpočetnejšou novinárskou organizáciou v SR s prevažne mladšou členskou základňou. Vládna orientácia iba na jednu organizáciu zaváňa starými časmi a nerešpektovanie pomerov nie je dobrou vizitkou demokratického štátu. Výsledkom súčasných pomerov je problematický zákon, ktorý do budúcnosti bude nutné novelizovať. SAN je otvorená pre rokovanie i dohodu, nemôže však tolerovať ignoranciu a zavádzanie kompetentných orgánov. SAN už od svojho vzniku v roku 2000 viackrát apelovala, aby bol prijatý taký tlačový zákon, ktorý by bol akceptovateľný celou novinárskou obcou i porovnateľný s obdobnými zákonmi štátov Európskej únie.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok