Bratislava 4. december 2010 - Účastníci seminára "10.výročie SAN" si 4. decembra 2010 pripomenuli vznik organizácie. Súčasťou slávnostného stretnutia boli aj niektoré témy, ktoré rezonujú medzi novinárskou obcou. Prítomní novinári poukázali na súčasný stav Slovenskej televíz...

Pokračovanie...

Bratislava 4. december 2009 - Účastníci seminára "20 rokov slovenských médií", ktorý usporiadala Slovenská asociácia novinárov /SAN/ dňa 3.decembra 2009 konštatovali, že sa po dvadsaťročnom úsilí ukončil proces monopolizácie tlače a postupuje proces monopolizácie elektronickýc...

Pokračovanie...

Bratislava 11. december - My, účastníci seminára Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal dňa 11. decembra 2006 v Bratislave a bol zameraný na mediálne prostredie v Slovenskej republike žiadame, aby Ministerstvo kultúry SR neodkladne začalo s prípravou nového, moderného a...

Pokračovanie...

Bratislava, 12. december 2005 - Slovenské printové a elektronické médiá sa nachádzajú v hlbokej morálnej kríze. Príčinou súčasného stavu je nenásytná honba za senzáciami a vysokými finančnými ziskami. Masívna bulvarizácia a absencia novinárskej etiky v takmer všetkých sloven...

Pokračovanie...

Bratislava, 12. december 2005 - Slovenská asociácia novinárov (SAN) udelila výročnú cenu SAN Ľudovítovi Števkovi za politické komentáre a pravidelné publicistické interview s významnými osobnosťami verejného života v periodiku Extra plus. Osobitnú cenu dostal predseda Slovenskej l...

Pokračovanie...