Bratislava, 4. marec 2002 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ protestuje proti rozhodnutiu ústredného riaditeľa STV Ing.Materáka, ktorým zakázal vstup do budovy verejnoprávnej STV predsedovi SAN Štefanovi Dlugolinskému a prvému podpredsedovi SAN Ľudovítovi Števkovi. Tento pokus kva...

Pokračovanie...