Bratislava 21. august 2008 (TASR) - Politické oteplenie na jar v roku 1968 dávalo občanom Československa istú nádej na postupné demokratizačné procesy. Atmosféra v štáte vtedy poskytovala obraz spolupatričnosti takmer všetkých, starších i mladších. Konštatuje sa v stanovisku Slov...

Pokračovanie...