Bratislava 11. december - My, účastníci seminára Slovenskej asociácie novinárov /SAN/, ktorý sa konal dňa 11. decembra 2006 v Bratislave a bol zameraný na mediálne prostredie v Slovenskej republike žiadame, aby Ministerstvo kultúry SR neodkladne začalo s prípravou nového, moderného a so zákonmi Európskej únie kompatibilného masmediálneho zákona. Súčasný platný tlačový zákon, ktorého základy pochádzajú ešte z čias budovania socializmu, musí byť urýchlene daný do súladu s obdobnými zákonmi v krajinách EÚ. K príprave zákona vyzývame aj všetky relevantné novinárske organizácie v Slovenskej republike. Ďalej žiadame relevantné orgány štátu aby zabezpečili verejnoprávny charakter Slovenskej televízie a riešili jej situáciu najmä v oblasti programovej tvorby v zmysle platného zákona o verejnoprávnej inštitúcii, ktorý sa v posledných rokoch takmer vôbec nenapĺňal. Na seminári Slovenská asociácia novinárov udelila výročnú cenu za rok 2006. Laureátom ocenenia sa stal básnik, spisovateľ a publicista Mgr. Ján Majerník. Cena mu bola udelená za jeho doterajšie celoživotné dielo pri príležitosti umelcových 70. narodenín.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok