Slovenská asociácia novinárov /SAN/ je zásadne proti zvyšovaniu koncesionárskych poplatkov za používanie televízneho a rádiového prijímača. Plánované zvýšenie poplatku, ktorý je určený pre RTVS, čiže Rozhlas a Televíziu Slovenska, má údajne skvalitniť vysielanie verejnej služby a otvoriť možnosti pre vysielanie tretieho okruhu. Snahám na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov predchádzala masívna reklamná kampaň RTVS v roku 2015, ktorá avizovala zrušenie reklamného vysielacieho času. Známy slogan "RTVS bez reklamy" takmer celý rok "masíroval" vedomie poslucháčov a divákov vo vysielaní verejnej služby. V praxi to znamená, že RTVS sa dobrovoľne zriekla ročného príjmu z reklamy vo výške cca 5 miliónov eur. Je iba logické, že uvedený príjem z vysielania reklamy bude v budúcoročnom rozpočte chýbať. Výpadok nezanedbateľnej sumy, posilňujúcej príjmy RTVS, musí ekonomika kdesi nahradiť. Najjednoduchším spôsobom ako naplniť rozpočet verejnej služby je predsa zvýšenie poplatku a zaťaženie občana, ktorý vo väčšine v multiplikácii programu nenachádza produkty taxatívne vymedzené zákonom o Rozhlase a televízii Slovenska. Verejná služba by sa najskôr mala zbaviť licencovaných programov, prostredníctvom ktorých lopatami vyhadzuje peniaze do zahraničia cudzím autorom na úkor vlastných. Mala by jasne napĺňať svoje poslanie zo zákona, najmä § 3 a všetky jeho body. A kam sa presunie 5 miliónov eur z reklamy? Rozpočet finančného reklamného koláča je v Slovenskej republike iba jeden. Najväčšiu radosť zo zrušenia reklamy v RTVS budú mať vysielatelia na základe licencie, ktorými sú súkromné médiá. Slovenská asociácia novinárov je za iný a nový i prajnejší model financovania verejnej služby. Je aj za to, aby bezrodová organizácia, ktorá nemá jasný ani mužský, ženský a stredný rod zmenila svoj názov na prirodzený.

Za Slovenskú asociáciu novinárov
Štefan Dlugolinský, predseda SAN

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok