Bratislava, 15. júl 2003 - Slovenská asociácia novinárov so znepokojením prijala informáciu Vojenskej prokuratúry o nelegálnom odpočúvaní novinárov a médií. Ak sa tak stalo a vyšetrovanie je pravdivé, potom existuje vážna obava a podozrenie z nezvládnutia smerovania Slovenskej republiky do rodiny demokratických štátov. Nie je predsa mysliteľné, aby bez rozhodnutia nezávislých súdov dochádzalo k svojvoľnému odpočúvaniu nielen novinárov, ale aj inštitúcií a osôb. Takýto stav neveští nič dobré a traumatizuje celú spoločnosť. Občania Slovenskej republiky nemajú garanciu dodržiavania práva na súkromie. Veľkým otáznikom je aj nezávislosťou médií, ktoré môžu byť celkom ľahko stať terčom vydierania určitých skupín. Podozrenia z odpočúvania novinárov a ľudí, ktorí majú iní názor než je oficiálna vládna politika, tu už boli. Až teraz sa ukázalo, že mnohé indície mohli byť aj pravdivé.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok