Bratislava 3. mája /TASR/ - Slovenská asociácia novinárov (SAN) je zásadne proti predaju kaštieľa v Budmericiach. Žiada preto Ministerstvo kultúry (MK) SR, aby kaštieľ slúžil svojmu účelu aj naďalej. "Dúfame, že nové podmienky v ponukovom konaní zo strany ministerstva nebudú pre Literárny fond neriešiteľnou dilemou. V kaštieli vznikli mnohé významné literárne diela, ktoré s podporou Literárneho fondu výraznou mierou obohatili slovenskú kultúru," upozornil predseda SAN Štefan Dlugolinský. SAN verí, že MK nebude likvidačným, ale nápomocným ministerstvom pre slovenských spisovateľov a novinárov, ktorí toto zariadenie využívajú na pokojnú tvorbu už od roku 1946. Rezort 19. apríla opätovne zdôraznil, že kaštieľ v Budmericiach neplánuje predať. Literárny fond má uzatvorenú zmluvu o nájme kaštieľa v Budmericiach, ktorej platnosť sa skončí 31. mája. MK pripravuje osobitné ponukové konanie na prenájom kaštieľa a má záujem, aby slúžil na doterajší účel. Ministerstvo kultúry týmto vyhlásením reagovalo na informácie o záujme Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory kúpiť kaštieľ v Budmericiach. Rezort bude mať rovnakú odpoveď pre všetkých záujemcov, ktorí by chceli kaštieľ kupovať. Platná legislatíva neumožňuje správcovi majetku štátu predĺžiť nájomnú zmluvu, ale v zmysle zákona o správe majetku štátu je povinný uzatvoriť len novú zmluvu o nájme, a to so záujemcom, ktorý v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyššie trhové nájomné, pričom maximálne obdobie nájmu je päť rokov.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok