Bratislava 13. február 2006 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ protestuje proti návrhu novely zákona o umeleckých fondoch z rezortu Ministerstva kultúry SR. Pripravovaná zmena zákona 595/2003 Z.z. je pre Literárny fond i ostatné umelecké fondy likvidačná. Novela zákona financovania jednotlivých fondov zrušením 1% a 2% odvodov s určitosťou speje k ich rýchlemu zániku. Týmto postupom ministerstvo pripravuje koniec podpory pre všetkých tvorivých pracovníkov, ktorí spadajú do pôsobnosti fondov. Súčasná doba, pre kultúru mimoriadne neprajná, je pre umelcov likvidačná. Iba vďaka fondom môžu slovenskí umelci tvoriť a rozvíjať svoje umelecké cítenie. Novelu zákona považujeme za neprijateľnú, a preto vyslovujeme zásadný nesúhlas s postupom Ministerstva kultúry SR, ktorý je zarážajúci a nepochopiteľný. V prípade chystanej novely ministerstvo pochybilo presne tak, ako aj samotný minister Ing. František Tóth pri jeho niektorých doterajších aktivitách. Bolo by hrubou a neodpustiteľnou chybou likvidovať to, čo tu 50 rokov fungovalo a funguje na prospech umeleckej obce a slovenskej kultúry.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok