Bratislava 10. apríl 2008 (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) rešpektuje nový tlačový zákon, ale opätovne pripomína, že niektoré paragrafové znenia nenapĺňajú jej predstavu o modernom zákone. Zákon bude podľa SAN nutné novelizovať. "Už v minulosti a viackrát sme žiadali, aby v Slovenskej republike vznikla riadna tlačová rada, ktorá by zastupovala relevantné organizácie, monitorovala tlačené médiá a dohliadala nad dodržiavaním príslušného zákona. Nestalo sa tak ani v prípade našej medializovanej požiadavky na zapracovanie zmienky do nového tlačového zákona o redakčnom štatúte," skonštatoval pre TASR predseda SAN Štefan Dlugolinský. Podľa slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov (AEN) je schválený tlačový zákon motivovaný skôr zámerom ovládnuť média, diktovať im, ako zabezpečiť ich právne vyvážené postavenie vychádzajúce z princípov slobody prejavu a závažnosti postavenia médií v spoločnosti. "Akoby si vládnuca moc chcela týmto zákonom vyhradiť pre seba úlohu krotiteľa médií a osvojovala si právo formovať ich a redigovať. Sústredila sa na nanútenie práva na odpoveď, ktoré vo formuláciách zákona stojí na deformovaných nohách a vysmieva sa praxi iných európskych štátov," uvádza sa vo vyhlásení AEN s tým, že nový zákon ľahostajne obišiel práva, ochranu i záväzky a sociálnu pozíciu tisícov tvorcov médií. Novoprijatý zákon je podľa Slovenského syndikátu novinárov (SSN) nevyvážený v právach a povinnostiach týkajúcich sa novinárov a ostatných subjektov v procese vyhľadávania, poskytovania, získavania, spracovávania, šírenia a prijímania informácií. "Zákon nielenže neposilnil ochranu novinárov pri výkone povolania, ale neprevzal ani príslušné ustanovenie o ochrane proti nátlaku z predchádzajúceho zákona 81/1966 Zb. z. a rezignoval na modernú definíciu cenzúry, ktorá by vhodne doplnila jej ústavný zákaz," tvrdí SSN. SSN síce oceňuje, že sa do zákona vrátila ochrana zdroja informácie a že obsahuje aj imunizáciu informácie z konkrétnych zdrojov, nepovažuje to však za dostatočný dôvod na jeho podporu. Navyše tým, že zákon nedefinuje novinársku činnosť, novinárom pracujúcim pre internetové médiá upiera aj tie základné práva, ktoré zo zákona vyplývajú. SSN sa preto obráti na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a požiada ho, aby zákon nepodpísal a vrátil ho Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili dlho diskutovaný zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v stredu 9. apríla, právna norma nahradí viacnásobne novelizovanú úpravu z roku 1966. Zo 143 prítomných zákonodarcov ho podporilo 81 poslancov koalície a nezávislý Tibor Mikuš. Prítomných 62 opozičných zákonodarcov sa vyslovilo proti.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok