Bratislava 15.január 2006 - Slovenská asociácia novinárov /SAN/ sa pripája k časti signatárov z umeleckej sféry, ktorá je za odstúpenie ministra Františka Tótha. Je evidentné, že minister nechápe zmysel i poslanie dôležitej inštitúcie a slovenskej kultúry vôbec. Zároveň je smutné, že rezort riadi osoba, ktorá o kultúre má iba chabé poznatky a do systému zavádza postupy vhodné pre iné rezorty, v ktorých by mal možno aj adekvátne uplatnenie v zmysle svojej kvalifikácie. Už dlhšiu dobu sledujeme neschopnosť kompetentných pracovníkov ministerstva pripraviť nový a s krajinami Európskej únie kompatibilný tlačový zákon. Je nepochybné, že v tejto súvislosti Ministerstvo kultúry zlyháva už viac rokov. Trpí nedostatkom odborných pracovníkov a vôbec nekomunikovanie s celou novinárskou obcou. Vzhľadom na to, že ministra Tótha neuznávajú relevantné umelecké kruhy bude pre jeho osobu najlepším riešením ak odstúpi. Slovenská asociácia novinárov ho k takému kroku vyzýva.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok