Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) pripomína, že predložený tlačový zákon, o ktorom dnes bude rokovať NR SR, obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré SAN nemôže akceptovať. "Vo vládnom zákone nám chýba zmienka o tlačovej rade a redakčnom štatúte. Trváme na tom, aby nad dodržiavaním nového zákona na oblasť tlačených médií dohliadala tlačová rada, ktorá by vznikla zo zákona tak, ako Rada pre vysielanie a retransmisiu," uviedol predseda SAN Štefan Dlugolinský. V tlačovej rade by podľa neho mali mať zastúpenie všetky novinárske organizácie, vydavatelia periodickej tlače a ďalšie relevantné organizácie. "Ak má zákon slúžiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných, potom je nevyhnutné, aby došlo k zhode a najmä ku kompatibilite nového zákona s obdobnými zákonmi členských štátov Európskej únie," poznamenal Dlugolinský. Nový tlačový zákon schválila vláda SR 9. januára. Zavádza napríklad právo na odpoveď či povinnosť masmédií ochraňovať zdroj a pôvod získaných informácií. Predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Miklos Haraszti požiadal 23. januára vládu SR, aby stiahla z parlamentu návrh tlačového zákona v jeho súčasnej podobe. Podľa neho obsahuje pasáže, ktoré by vážne obmedzovali redakčnú autonómiu.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok