Bratislava, 28. február 2003 /tasr/ - Podpora nezávislých slovenských médií s existenčnými problémami by mala byť hlavnou úlohou Tlačového fondu, ktorého založenie chcú iniciovať predstavitelia Slovenskej asociácie novinárov (SAN). TASR dnes o tom informoval šéf tejto stavovskej žurnalistickej organizácie Štefan Dlugolinský. Podľa neho by malo ísť predovšetkým o noviny a časopisy, ktoré majú kvôli menšinovému zameraniu nízke ekonomické zisky, no na druhej strane prispievajú k pluralite názorov. Zástupcovia asociácie chcú o založení Tlačového fondu rokovať aj s ostatnými novinárskymi združeniami a predstaviteľmi médií. Okrem toho členovia SAN prijali na svojom štvrtkovom sneme v Bratislave ďalších šesť uznesení, ktoré adresovali Národnej rade SR, štátnym orgánom a relevantným novinárskym organizáciám. Jedným z nich je požiadavka, aby v pripravovanom mediálnom zákone bola zakotvená povinnosť vydavateľov tlačených médií prijať redakčné štatúty. Tie by mali presne stanoviť práva a povinnosti redaktorov a majiteľov periodík. V tejto súvislosti sa odborníci zo SAN plánujú aktívne podieľať na vypracovaní novej legislatívnej normy o masových médiách. Zároveň vyzvali ostatné organizácie združujúce slovenských žurnalistov, aby pri tvorbe mediálneho zákona navzájom spolupracovali, pretože tento legislatívny rámec by mal byť kompatibilný s podobnými zákonmi v ostatných štátoch Európskej únie (EÚ). V závere delegáti snemu vyjadrili protest proti manipulácii verejnej mienky najmä zo strany verejnoprávnych médií. Podľa nich sa na Slovensku nedodržiava takzvaný tretinový model prezentácie, ktorý stanovuje, že vo vysielaní by mali dostať rovnaký priestor predstavitelia koalície, opozície a exekutívy. Okrem toho prijali uznesenie, v ktorom deklarujú, že sa aktívne zapoja do kampane za vstup Slovenska do EÚ.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok